Nahlásiť fotografiu

Prihláste sa a o výsledku nahlásenie budete informovaní v administrátorských záznamoch. Prihlásenie
Predmet nahlásenie
Problém
Overovacia fotografia (nepovinné)

V prípade, že ide o zneužitie fotografie, na ktoré ste Vy, priložte fotografiu spĺňajúce nasledujúce pokyny:

  1. Pripravte si kus papiera, na ktorý napíšte text "zmazať" a číslo 110.
  2. Odtrhnite spodnú hranu papiera.
  3. Na fotografii musí byť vidieť Vaša tvár (bez slnečných okuliarov) a pripravený papier aj s Vašou rukou, ktorá ho drží.
  4. Fotografia nesmia pôsobiť ako koláž.

Aby nedošlo k zneužitiu, vo Vašom záujme túto fotografiu nikam inam neposielajte.

Vybrať fotografiu
Zdôvodnenie (nepovinné)
Nie ste robot?